0299 406104

WIJ WERKEN SAMEN MET:

Privacyverklaring

Wie zijn we

Ons website-adres is: https://www.
fitstudiowaterland.nl.

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 16
-06-2021

Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen in ons stelt. Wij spannen ons er voor in om zorgvuldig en verantwoordelijkheid met uw privacy om te gaan. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt en welke gegevens we registreren als u bij ons komt trainen, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Deze privacyverklaring is van toepassing op de diensten van Fitstudio Waterland, gevestigd aan de Haringburgwal 6 te Monnickendam. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van onze website of een programma bij ons af te sluiten geeft u aan onze privacyverklaring te accepteren. Heeft u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op per email (info@fitstudiowaterland.nl)

Welke persoonlijke data verzamelen we en waarom

Persoonsgegevens
Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die u op onze websites gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:
informatie die u zelf invult in een open veld, zoals een bericht in het contactformulier;

 • Google Analytics.

Wanneer u bij ons komt sporten hebben we persoonlijke gegevens nodig:

 •  om uw sportieve doelen te bepalen en veilig te helpen behalen en om onze dienstverlening te optimaliseren,
 • voor administratieve doeleinden (incasso programmakosten, informatieverstrekking).
De grondslag hiervoor is de overeenkomst tussen u en Fitstudio (contract en Sepa-machtiging). U bepaalt altijd zelf welke gegevens u aan ons verstrekt. We verzamelen geen persoonlijke gegevens van u buiten u om.


Reacties
Bezoekers kunnen geen reacties plaatsen op media, nieuwsberichten en pagina’s. Deze optie hebben wij niet geactiveerd.

Media
Bezoekers kunnen geen media uploaden. Deze optie hebben wij niet geactiveerd.

Contactformulieren

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer

De gegevens uit het contactformulier worden bewaard voor het verlenen van de service aan de betreffende klant. Bijvoorbeeld voor het beantwoorden van een vraag.

Ingesloten inhoud van andere websites
Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen. Bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten. Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich  alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht. Deze websites kunnen data over u verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en uw interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als u een account hebt en ingelogd bent op die website.

Het delen van uw gegevens met derden
Als u lid wordt of wilt worden bij ons, slaan we de door u verstrekte gegevens op in onze administratiesystemen. Doel daarvan is om u veilig en effectief te laten trainen en om u te kunnen bereiken. De leveranciers van deze systemen kunnen uw gegevens inzien. Daarom hebben we met hen afspraken gemaakt over beveiliging en bevoegdheden via zgn. verwerkingsovereenkomsten, zoals in de wet voorgeschreven. Concreet gaat het om de volgende derden:

 • Milon GmBH levert de software voor de milon cirkel. Hierin worden onder andere uw naam, geboortedatum, lengte, gewicht, maximale hartslag opgeslagen om u veilig te kunnen laten trainen en inzicht in uw voortgang te houden. Via de milon ME app kunt u zelf uw voortgang op uw pc, ipad of telefoon bekijken. We registreren uw adresgegevens niet in deze software.
 • Verder werken we met Healthplanner (van SGM consultancy te Huissen) en Sportivity (van B.O.S.S. te Nieuw-Vennep) om uw contract(en) en aanpassingen daarop te registreren, u uit te kunnen nodigen voor trainingen en metingen, om uw programmakosten te kunnen incasseren en om betalingen en vrijstellingen te registreren. Hierin staan uw NAW-gegevens, uw doelen, eventuele door u verstrekte medische gegevens, financiële gegevens en onze trainings- en meetafspraken.
 • Als u gebruik maakt van het Body Support leefstijlprogramma worden in de software van Body Support (te ’s Hertogenbosch) een aantal gegevens bewaard zoals uw emailadres, vetpercentage, gewicht, BMI etc. om een passend voedingsadvies te kunnen maken. Inloggen in deze software kan alleen vanaf een beperkt aantal, vooraf goedgekeurde, IP-adressen en door gecertificeerde trainers van Fitstudio en Body Support. Wij voeren geen adresgegevens en medische gegevens in deze software in.
 • We registreren een aantal lichaamswaarden in de software van de InBody Analyser. Deze worden alleen opgeslagen op onze computer en kunnen niet door de leverancier van het apparaat en de software worden ingezien.
 • Onze nieuwsbrief versturen we via mailchimp. Daarvoor voeren we uw emailadres in.

Wij geven uw persoonsgegevens niet aan andere bedrijven of instellingen, behalve als dat nodig is voor het functioneren  van onze website en ledenadministratie systemen of als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).  

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om uw privacy te beschermen, nemen wij de volgende maatregelen:
Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u uw persoonsgegevens invoert. Grafisch Goed te Volendam is de host van onze website.

Smile computers te Volendam is onze hardware leverancier en provider. Ze hebben al onze computers voorzien van een twee trap beveiligingssysteem, een inlogcode en schermbeveiliging. Al onze systemen zijn voorzien van wachtwoorden die we regelmatig wijzigen. Elke medewerker hanteert zijn/haar eigen wachtwoord, zodat te traceren is wie toegang tot het systeem heeft (gehad).

Om de bewustwording te vergroten hebben we als team binnen Fitstudio de gevolgen van de nieuwe privacywetgeving besproken en  ons beleid samen vastgesteld.

Kort samengevat:

Alle personen die namens Fitstudio Waterland van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding via een verwerkingsovereenkomst en/of vertrouwelijkheidsverkalring. 

 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoord op al onze systemen;
 • Onze host en provider maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze privacymaatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens en hebben een vertrouwelijkheidsverklaring ondertekend.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer we veranderingen aanbrengen in onze beveiliging of in hoe we met uw gegevens omgaan, passen we natuurlijk deze privacyverklaring aan. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.
U heeft de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
 • het laten corrigeren van fouten;
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
 • intrekken van toestemming om uw gegevens te bewaren;
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.
 • Als u een account hebt op onze site of u heeft reacties achtergelaten, kunt u verzoeken om een exportbestand van uw persoonlijke data, inclusief alle data die u ons opgegeven heeft. U kunt ook verzoeken dat we persoonlijke data van u verwijderen. Dit betreft niet de data die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden.

Voor gebruikers die geregistreerd zijn op onze website (indien van toepassing), bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Website beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.

Hoe lang we uw data bewaren
We streven er naar om gegevens van oud-leden en geïnteresseerden die geen lid geworden zijn, uiterlijk een jaar te bewaren en daarna te vernietigen/verwijderen uit onze systemen.

Klacht indienen
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen of onjuist handelen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen per mail via: info@fitstudiowaterland.nl

Fitstudio Waterland
Haringburgwal 6
1141 AT Monnickendam
info@fitstudiowaterland.nl